Konzulát

Konzulát

Historie konzulátu:

Honorární konzulát Seychelské republiky v České republice byl založen v roce 1994. V letech 1994 až 2014 zastával post honorárního konzula pan Ernst Pindur. V jeho činnosti nyní pokračuje paní Ing. Jana Štefánková, která je výkonným zaměstnancem konzulátu již od roku 1995 a která byla do funkce honorární konzulky oficiálně jmenovaná seychelským prezidentem panem Jamesem Alixem Michelem dne 5.7. 2016.

Činnost konzulátu:

Honorární konzulát vykonává činnost ve prospěch Seychelské republiky v zahraničí, zejména podporu obchodních a kulturních styků mezi Českou a Seychelskou republikou, pomáhá českým a seychelským občanům a poskytuje základní informace o vstupu a pobytu na Seychelských ostrovech.

Konzulát nezajišťuje administrativní agendu týkající se ověřování podpisů, dokumentů a překladů, vydávání matričních dokladů, cestovních, občanských a řidičských průkazů apod. V těchto případech kontaktujte Ambasádu Seychelské republiky v Bruselu: Embassy of the Republic of Seychelles, tel.: +32 2 733 60 55, e-mail: brussels@seychellesgov.com.

Honorární konzulka: Ing. Jana Štefánková

Jana Štefánková byla jmenována honorární konzulkou Seychelské republiky v České republice seychelským prezidentem Jamesem Alixem Michelem dne 5. 7. 2016. Dříve než se ujala své funkce, dlouhodobě působila jako výkonný zaměstnanec konzulátu, zastávala veškerou konzulární agendu, pomáhala při řešení konzulárních případů českých a seychelských občanů a účastnila se významných mezinárodních akcí.

Jana Štefánková pochází z Havlíčkova Brodu. V roce 1994 odjela studovat anglický jazyk na University of Hawaii do Honolulu, odkud se po ročním pobytu přesunula na Seychelské ostrovy. Zde spolupracovala s organizačním výborem soutěže Miss World, která se na Seychelách konala v letech 1997 a 1998. Současně začala pracovat pro Honorární konzulát Seychelské republiky a několik let cestovala po světě.

V roce 1999 se krátce vrátila do České republiky, kde vyhrála náročný konkurz a moderovala úspěšnou televizní talk show. Získané schopnosti práce před kamerou, umění komunikace s lidmi a jazykové znalosti načerpané během svých zahraničních pobytů pak zúročila jako moderátorka významných společenských akcí a tiskových konferencí.

Inženýrský titul získala v roce 2009, kdy úspěšně zakončila studium Vysoké školy hotelové v Praze. Ve stejné době založila dnes velmi respektovanou společnost Bling-Bling s.r.o., do které vložila své mnohaleté zkušenosti z mediální, společenské a diplomatické sféry podpořené znalostmi získanými během svého více než dvacetiletého aktivního působení v oblasti Indického oceánu.

Ing. Jana Štefánková

Důležitá upozornění!

Pro občany České republiky platí bezvízový styk se Seychelskou republikou.

Honorární konzulát Seychelské republiky v České republice naleznete na adrese: Gogolova 228/8, 118 00 Praha 1. I přes uvedené úřední hodiny je nutné návštěvu domluvit předem prostřednictvím e-mailu: info@consulateseychelles.cz nebo telefonicky: +420 603 954 433.
Termín si můžete sjednat i mimo úřední hodiny.

 

Tyto webové stránky slouží pouze k základní orientaci, pro více informací můžete rovněž kontaktovat:

Seychelles
Ministerstvo zahraničních věcí Seychelské republiky
tel.: +248 428 35 00
web: www.mfa.gov.sc
Seychelles
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
tel.: +420 224 181 111
web: www.mzv.cz
 

Honorární konzulát Seychelské republiky v České republice

Ambasáda Seychelské republiky v Bruselu

Copyright © Consulate Seychelles 2016 - - All rights reserved Developed by MrCode.NET

Tato webová stránka používá soubory cookies.